New and free Macedonian vechicle ads

Рекламирање со банер

Auto.net.mk им помага на компаниите да ги промовираат нивните производи и услуги преку рекламирање со банер.

Предности од рекламирање со банер

  • Препознатливост и бренд: Зајакнете го Вашиот бренд преку промовирање на нашата веб страница, фјесбук група и фан страна
  • Направете креативни кампањи: Може да користите флеш анимации со цел да го привлечете вниманието на потенцијалните купувачи.
  • Таргетиран маркетинг: Одберете дали ќе го насочите Вашиот маркетинг според географско подрачје или според преференциите на посетителите.

Различни банери за различни компании

  • Банери во сите категории и сите локации: Погодни за големи и средни компании кои сакаат да ги промовираат своите производи/услуги на сите посетители и во цела Македонија.
  • Банери според локација/категорија: Погодни за помали компании кои сакаат да се насочат кон одредена група на купувачи.
  • Поврзете ги посетителите со Вашата веб страница или со Вашата продавница на auto.net.mk: Не е потребно да имате веб страница за да поставите банер на нашата веб страна.

 Превземете го ценовникот за рекламирање со банер

Без разлика на Вашиот буџет, нашиот тим од маркетинг агенти ќе помогне да ги постигнете посакуваните маркетинг цели. Пратете електронска порака преку формуларот што се наоѓа подолу или контактирајте нè преку телефон:

 


Мобилен: 078/661 500

Емаил: marketing@auto.net.mk

Google ADs